Kết quả lựa chọn nhà thầu
Mã thông tin
Tên dự án
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Ngày xuất bản
Số báo đăng   Tìm
Kết quả tìm kiếm:
Tìm được 67849 thông tin thỏa mãn. Trang số / tổng số trang 6785
Trang: Trang sau Trang cuối

Tên dự ánTên gói thầuBên mời thầuNgày xuất bảnSố báo đăng
Xây dựng Trường Đại học Việt Đức Mã gói thầu: VGU-P19-Y14-G Tên gói thầu: Mua phần mềm hướng dẫn và đào tạo công nhân cho ngành Quản trị và Kỹ thuật sản xuất toàn cầu (GPEM) Trường Đại học Việt Đức 15/10/2015 196
Mua sắm trang thiết bị sản xuất chương trình cho Ban Thời sự năm 2015 Mua sắm trang thiết bị sản xuất chương trình cho Ban Thời sự năm 2015 Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam 30/10/2015 207
Chỉnh trang, ngầm hoá, chống quá tải đường dây trung hạ thế, đưa TBA vào trung tâm phụ tải các khu vực tỉnh Lâm Đồng Cung cấp trụ điện BTLT 12m (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151008432-00) - Chỉ định thầu rút gọn - 30/10/2015 207
- Trang bị máy tính bảng Ipad phục vụ nghiên cứu GIS (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151008429-00) - Chỉ định thầu rút gọn - 30/10/2015 207
- Gói thầu số 15/MSHH-2015 Mua vật tư thiết bị phục vụ vận hành và kinh doanh bán điện đợt 3 năm 2015 (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151008425-00) - Chào hàng cạnh tranh rút gọn - 30/10/2015 207
Thay thế linh kiện, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tin học quý 4 năm 2015 Thay thế linh kiện, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tin học quý 4 năm 2015 (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151008421-00) - 30/10/2015 207
Đặt in tờ rơi thông báo thanh toán tiền điện qua ngân hàng Đặt in tờ rơi thông báo thanh toán tiền điện qua ngân hàng (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151008382-00) - Chỉ định thầu rút gọn - 30/10/2015 207
Lắp đặt bổ sung tụ bù trung thế trên lưới điện huyện Mê Linh 9 tháng cuối năm 2015 Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình "Lắp đặt bổ sung tụ bù trung thế trên lưới điện huyện Mê Linh 9 tháng cuối năm 2015" (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151008354-00) - Chỉ định thầu rút gọn - 30/10/2015 207
- Gói thầu số 0116-TV: “Tư vấn lập Đề án thiết kế cho 8 công trình SCL năm 2016” (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151008351-00) - Chưa hợp lệ  
- Gói thầu số 0116-TV: “Tư vấn lập Đề án thiết kế cho 8 công trình SCL năm 2016” (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151008349-00) - Chỉ định thầu rút gọn - Chưa hợp lệ